News

Category:

A BELLUNO LA PITTURA RUPESTRE CINESE GRAZIE A PAOLA DEMATTE’ DI BELLUNORADICI.NET

27.12.2015

La pittura rupestre cinese è arrivata a Belluno grazie a Paola Demattè,...